Нашата култура е вкоренена в нас,

заучена от ранна възраст, тя влияе на начина по който мислим и чувстваме. Обикновено действаме автоматично, без да осъзнаваме или анализираме поведението си. Няма и нужда да го правим, защото то работи за нас, ние се чувстваме удобно в „свои води“ . Излизайки извън тази среда обаче ситуацията се променя и това, което е било ефикасно за нас, вече не е. 

Важно е да знаем, че културата определя как е прието да се държим, а не кои сме! Кои сме – решаваме самите ние!

За да се чувстваме добре и да просперираме в новата културна среда обаче, трябва да сме наясно с общоприетите правилата в нея. Разбира се, ние преценяваме дали ще се съобразим с тях или не, но ако нямаме достатъчно познания нямаме и реален избор. Това което ни дава културната подготовка е избор! От къде да започнем – от себе си!

Image
Image

Защо е важно да сме културно компетентни?

Културната компетентност е понятие с редица дефиниции и синоними, но най-общо казано се отнася до способността да взаимодействаме ефективно и уместно с хора от различни култури, базирано на целенасочено познание, поведение и похват.

Това е изключително актуална тема в днешния глобален свят, където умението да се справяш с културните различия се превръща в изискване, било то за предприемачите, които желаят да развиват успешен бизнес зад граница или за лицата, които искат да бъдат конкурентноспособни на трудовия пазар.

 „Аз съм си такъв“ не работи за вас! Вие със сигурност сте прекрасен човек и имате уникални качества, които няма да изгубите ако опитате да сте по- адаптивни и информирани. Не само че няма да изгубите това, което сте придобили до момента, а ще го подобрите, ще изградите още полезни за вас умения, ще бъдете по-гъвкави и ще успявате да се справяте успешно в повече ситуации. 

В този динамичен живот не може да си позволим да останем статични. Ние сме същества, които могат да избират какви да бъдат, да се променят, да израстват. Колкото по- наясно сме със себе си, толкова по-успешни взаимоотношения сме способни да градим с другите.

Когато познаваме по-добре себе си,  зависимостта ни от чуждото мнение намалява, самочувствието ни се подобрява. Това е полезно, когато попаднете в непозната среда и се налага да изградите имиджа си или сте обект на предразсъдъци. 

Кой умения са ни необходими за да бъдем успешни в перспектива ?

Тук може да видите повече за изследването. 

Посочени са 10 умения, предсказващи бъдещия ни успех, като едно от тях е междукултурната компетентност. Тя е не само един от представените аспекти, тя корелира и с другите три аспекта: новаторско и адаптивно мислене, социална интелигентност и виртуално сътрудничество. Четирите елемента са обединени под общ фактор, наречен „ глобално свързан свят“. Изследването показва, че организациите на бъдещето ще бъдат принудени да си сътрудничат с партньори от цял свят, а културната компетентност ще е ключов фактор при работа в мултикултурни екипи. Тези взаимодействия може да доведат до изключителни резултати или до големи провали, това зависи от нивото на културна компетентност на служителите. 

За кого е полезна тази информация?

За всеки, който живее, работи, учи в различна културна среда или възнамерява да го направи за кратък или продължителен период от време и желае да се чувства добре и да придобие полезен и позитивен опит. 

Тук трябва да спомена, че не продължителността на престоя в чужбина има значение, а взаимодействията с другите. Понякога, колкото и да са добри намеренията ни към тях, ако нямаме подходящите знания, резултатът може да бъде противоположен на очакванията ни.

За повече информация разгледайте Услуги

Опитът зад граница ни дава предимства!

Опитът в друга културна среда ни дава възможност да опознаем по-добре себе си, в резултат на което да подредим приоритетите си и да си поставим правилните цели. Нужно е само да сме готови да променим гледната си точка и да оценим потенциала в тази възможност.

Това  е интересно изследване, което доказва, че опитът извън пределите на страната може да подобри креативността, да подпомогне кариерата и да намали пристрастията при съвместна работа. Авторите на изследването поставят акцента върху представата ни за нас самите и показват, че хората пребивавали в чужбина имат по-ясна концепция за себе си в сравнение с тези, които не са живели в чужбина.