Bulgarian Achievers

предлага интеркултурен коучинг и консултации на  българи , желаещи да се развиват в различна културна среда. Обучението започва с поглед в огледалото – с осъзнаване на собствените ви ценности и модели на поведение. Изготвя се индивидуална оценка, като при групова работа може да се направи обща оценка. Целта е да развиете по-гъвкаво поведение и да придобиете позитивен и ползотворен опит в приемната култура.

Услугите могат да се адаптират към нуждите на клиентите, а информацията по-долу дава представа за възможностите.

Заинтересовани лица

  • Българи в чужбина
  • Чужденци в България

Форма на подготовка

  • Индивидуална
  • Групова

Област на реализация

  • Работещи
  • Учащи

Инструменти

  •  Global DISC
  •  IRC (Intercultural Readiness Check)

Global DISC™ е ICF акредитиран, многократно награждаван коучинг инструмент, който обяснява как типът личност, КАКТО И културният произход влияят върху начина по който действаме, чувстваме и мислим.
Разбирането на тези личностни и културни различия ни дава възможност за успех, като резултатът зависи от това до колко познаваме себе си и другите.
Това прави Global DISC™ безценен инструмент за хора и организации, работещи в мултикултурна среда.IRC
- За да придобиете реална представа за себе си и да получите персонализирани предложения за развитие може да се доверите на база данни, обхващаща резултатите на повече от 70 000 души от 180 страни.
Изработва се лична и/или екипна оценка  с IRC (Intercultural Readiness Check) , която дава информация въз основа на 4 основни аспекта - интеркултурна сенситивност , интеркултурна комуникация, изграждане на обвързаност и справяне с несигурност.

Ето на какво може да разчитате:

Лично отношение

Разбирам какво преживявате! Животът в чужбина не е лесен и се иска смелост да се изправите пред неизвестното. За съжаление, възможностите да се подготвите предварително са ограничени. Няма задоволителна информация на български език;  достатъчно активни български специалисти в областта; както и данни за българска представителна извадка. Отне ми много дълго време докато открия разбираема информация, идвайки в Нидерландия. Тогава определено бих оценила малко помощ и насоки.

Практическа насоченост

Целта е след като получите полезна информация да започнете и на практика да променяте подхода си, да сте по-гъвкави и уверени. Набляга се на реални примери, с които е най-вероятно да се сблъскате.
iphone white

Индивидуален подход

Той стои в основата на моята работа, затова и обученията се адаптират към конкретните нужди и интереси на клиента. Всички имаме различни знания и опит, затова е важно информацията да бъде максимално ясна, полезна и достъпна.

Активно взаимодействие

Участието улеснява учението. Колкото по-активни сте, толкова по-бързо вземате нещата в свои ръце и започвате да изграждате нови възможности пред себе си. Вашата ангажираност и откритост спомагат за комфорта ви, поставят фокуса върху персоналната ви ситуация и интереси, получавате по-конструктивна обратна връзка.

Етика

Етичното отношение е неотменна част от съвместната ни работа. Смятам, че всички ние сме уникални личности и притежаваме ценни качества и познания. Фактът, че искате да се развивате и сте потърсили съдействие е достоен за уважение.